Bia.dk

ELLEVILLE

Hvorfor du skal vælge B I A A/S som din byggerådgiver

ET FÆLLESSKAB I 
GRØNNE OMGIVELSER

En ibrugtagningstilladelse består af dokumenter som skal udarbejdes og indsendes til kommunen, for et byggeri lovligt kan benyttes. Disse dokumenter er lovpligtige og skal udfyldes og dokumenteres korrekt.

Lav din ibrugtagningstilladelse med BIA

Hos BIA sørger vi for at lave alle dokumenter samt rådgive dig under hele forløbet. Vi har mange års erfaring med byggesager i alle kommuner i Danmark.
Vores priser er under den gennemsnitlig markedspris og vores behandlingstid er kort. Kontakt os I dag og hør nærmere.