Bia.dk

BYGGETILLADELSE

Står du med ideen om en tilbygning eller renovering af din bolig, men har svært ved at udfylde en korrekt byggeansøgning til myndighederne. Så frygt ej. Hos B I A er vi eksperter indenfor dette område.

FÅ OPFYLDT DIN BYGGEDRØM OG SPAR TID OG PENGE

Byggetilladelser kan være en jungle at navigere rundt i som privat bygherre. Der er ofte lang myndighedsbehandling, processen er besværlig og det kan ske at der opstår problemer, du ikke har taget højde for.
Står du derfor i denne situation som husejer, kan du få hjælp med din ansøgning hos BIA.
B I A. Vi får nemlig kun indsigelser på ca. 5% af alle vores ansøgninger hos myndighederne.
Dette betyder, at når du får en til byggetilladelse ansøgning igennem os, opnår du derfor en meget kortere behandlingstid.

HOS BIA A/S TILBYDER VI AT ANSØGE OM DIN BYGGETILLADELSE

Få et tilbud der omfatter udførsel af følgende:

Prisen for at få udført det ovenstående arbejde er 15.000 kr. inkl. moms.
Såfremt du vælger at acceptere tilbudet, ringer vi dig op og drøfter nærmere om dine visioner. På de efterfølgende sider giver dig et indblik i udførslen af de enkelte delopgaver.

VIDSTE DU AT

I Københavns kommune kommer der indsigelse/mangler på 70% af ansøgningerne og at en sagsbehandling koster 750 kr. pr. fortløbende time.
Hos BIA får vi kun indsigelse/mangler på 5% af vores ansøgninger, det betyder en kortere sagsbehandling hos myndighederne.

VORES PROCES TIL DIN BYGGETILLADELSE

GRANSKNING AF LOKALPLAN, KOMMUNEPLAN OG SERVITUTTER

Vi starter med at granske og undersøge dine muligheder for dit fremtidige byggeri. Det kræver at vi nøje studerer din Lokalplan, kommuneplan og servitutter.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. En lokalplan kan både omfatte en bydel eller et enkelt hus.
Lokalplanen kan fx bestemme:

Hvad området og bygninger skal bruges til.
Hvor og hvordan, der skal bygges nyt.
Hvor stort du må bygge. Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.
Hvordan de enkelt huse skal se ud fx tagtyper, vinduer, farver mv.

Lokalplaner indgår i et samlet system af planer, som omfatter landsplaner, regionsplaner, kommuneplaner og lokalplaner.

HOVEDTEGNINGER

For at få accept af din byggetilladelse kræver det at få udarbejdet målfaste hovedtegninger.
Med over 14 års erfaring i virksomhedden, og ved hjælp af den nyeste software, leverer vi ydelsen hurtigere og mere simpelt end andre i branchen.

SITUATIONSPLAN

En situationsplan viser hele matriklen.
Her angiver vi hvor byggeriet ligger på grunden, byggeriets afstand til skel, samt andre bygninger på grunden og afstanden til disse.
En situationsplan kan både vise en matrikel (grund) med et enfamilieshus, et rækkehus og en etageejendom på.
Situationsplanen viser f.eks. placering af drivhuse, skure, carporte, cykelparkering, affaldscontainere samt eventuelle brand- redningsarealer.

Hvad området og bygninger skal bruges til.
Hvor og hvordan, der skal bygges nyt.
Hvor stort du må bygge. Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.
Hvordan de enkelt huse skal se ud fx tagtyper, vinduer, farver mv.

Lokalplaner indgår i et samlet system af planer, som omfatter landsplaner, regionsplaner, kommuneplaner og lokalplaner.

PLANTEGNING

Plantegningen viser rumfordelingen i hele byggeriet. Tegningerne skal altså laves for hver etage der bliver berørt af byggeprojektet.
Plantegningen skal give indsigt i indretningen af ejendommen.
Tegningen skal bl.a. indeholde rumbetegnelser på alle rum, fx køkken, wc-baderum og værelse, samt oplysninger om areal.
Plantegningen skal også vise vægge, døre, vinduer og den faste indretning i køkken og wc-baderum.

FACADE TEGNINGER

En facadetegning viser hvordan bygningen ser ud udefra. Der skal lave tegninger af byggeriet fra alle sider.
En facadetegning er relevant, når du bygger hus, opfører en større bygning med flere lejligheder, eller skal opsætte en altan, terrasse eller kvist. På en facadetegning er det vigtigt at indtegne byggeriets højde.

KONSTRUKTIONSSNIT

En snittegning viser et lodret tværsnit af en bygning. Formålet er at vise indvendige højder og niveauer i bygningen, samt vise hvordan bygningen er skruet sammen. En snit-tegning bliver udarbejdet med et konstruktionsnotat, som beskriver materialerne på hoved konstruktionerne.Snit-tegningen beskriver bygningens geometri, over-og under jorden, som ikke kun illustrere bygbarheden- men også hvordan de lodrette laster føres igennem de bærende konstruktioner og ned til fundamentet.Snit-tegningen hjælper jer ikke kun med at få jeres byggetilladelse igennem kommunen, den bruges nemlig også af jeres fremtidige entreprenører- når de skal prisberegne, give et tidsestimat og bygge jeres fremtidige hus eller tilbygning.

3D MODEL

Når vi laver din byggetilladelse starter vi altid med at 3D modellere dit projekt. 3D modelleringen kan give dig et indblik i geomatrien af dit kommende byggeprojekt.
3D modeller danner grundlaget for det arkitektoniske udtryk, som kan være yderst behjælpelig når man skal til at træffe nogle beslutninger som er omkostelige.
Detaljeringsgraden omfatter kun de fremtidige forhold, da de eksisterende forhold er irrelevante, medmindre du sidder med en renoveringssag som omfatter det eksisterende udtryk.
Hos B I A A/S er vi uddannet i de nyeste software og sætter stor pris på BIMteknologien, under alle vores projekter.

KORREKT UDFYLDELSE AF BYGGETILLADELSE OVER BYGOGMILJØ

B I A A/S udfylder og indsender din byggetilladelse, som en del af hele pakken. De eneste vi kræver fra dig, er en fuldmagt.
Udfyldelse af byggetilladelsen kræver byggeteknisk forståelse. Dit fremtidige projekt skal stemme overens med lokalplan, kommuneplan, tinglysning og bygningsreglementets bestemmelser. Dette kræver en byggeteknisk forståelse for at udfylde byggetilladelsen, hvis man ikke ønsker en længere sagsbehandlingstid efterfuglt af en masse mangelbreve.
B I A A/S er eksperter i byggejura og ved hvilke tekniske bestemmelser, konstruktionsklasser og brandklasser projektet er omfattet af. Vi sparer dig for hovedpine og besvær, og står for alt korrespondance mellem dig og din kommune.
Det har aldrig været nemmere, hurtigere og billigere at søge byggetilladelse med os som din rådgiver.