fbpx

Byggetilladelse

Udlev din byggedrøm og spar tid og penge

24 timer - 100% kundetilfredshed - Professionel løsning 1. gang

Hos BIA A/S tilbyder vi at ansøge om din byggetilladelse

Tilbudet omfatter udførsel af nedenstående punkter:

Myndighedsbehandling:

• Granskning af lokalplan, kommuneplan og servitutter.

• Situationsplan.

• Plantegning

• Facade tegninger

• Konstruktionssnit

• 3D model af dit projekt

• Korrekt udfyldelse af byggetilladelse over BYGOGMILJØ

Prisen for at få udført det ovenstående arbejde er 10.000 kr. plus moms (12.500 kr. Inklusiv moms)

Såfremt du vælger at acceptere tilbudet, ringer vi dig op og drøfter nærmere om dine visioner. Vi prioriterer sin opgave højt og derfor vil vi færdiggøre materialet indenfor 4 dage

På de efterfølgende sider giver dig et indblik i udførslen af de enkelte delopgaver

kontakt@bia.dk

+45 70 55 55 33

Granskning af lokalplan, kommuneplan og servitutter

Vi starter med at granske og undersøge dine muligheder for dit fremtidige byggeri. Det kræver at vi nøje studerer din Lokalplan, kommuneplan og servitutter.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. En lokalplan kan både omfatte en bydel
eller et enkelt hus.

Lokalplanen kan fx bestemme:
• Hvad området og bygninger skal bruges til.
• Hvor og hvordan, der skal bygges nyt.
• Hvor stort du må bygge. Hvordan de ubebyggede arealer
skal indrettes.
• Hvordan de enkelt huse skal se ud fx tagtyper, vinduer,
farver mv.

Lokalplaner indgår i et samlet system af planer, som omfatter landsplaner, regionsplaner, kommuneplaner og
lokalplaner

Hovedtegninger

For at få accept af din byggetilladelse kræver det at få udarbejdet målfaste hovedtegninger.

Med over 14 års erfaring i virksomhedden, og ved hjælp af den nyeste software, leverer vi ydelsen hurtigere og mere simpelt end andre i branchen.

Situationsplan

En situationsplan viser hele
matriklen.

Her angiver vi hvor byggeriet ligger
på grunden, byggeriets afstand til
skel, samt andre bygninger på
grunden og afstanden til disse.

En situationsplan kan både vise en
matrikel (grund) med et
enfamilieshus, et rækkehus og en
etageejendom på. Situationsplanen
viser f.eks. placering af drivhuse,
skure, carporte, cykelparkering, affaldscontainere samt eventuelle
brand- redningsarealer.

kontakt@bia.dk

+45 70 55 55 33

Plantegning

Plantegningen viser rumfordelingen i
hele byggeriet. Tegningerne skal altså
laves for hver etage der bliver berørt
af byggeprojektet.

Plantegningen skal give indsigt i
indretningen af ejendommen.

Tegningen skal bl.a. indeholde rumbetegnelser på alle rum, fx køkken,
wc-baderum og værelse, samt
oplysninger om areal.
Plantegningen skal også vise vægge,
døre, vinduer og den faste indretning i
køkken og wc-baderum.

Facade tegninger

En facadetegning viser hvordan
bygningen ser ud udefra. Der skal lave
tegninger af byggeriet fra alle sider.

En facadetegning er relevant, når du
bygger hus, opfører en større bygning
med flere lejligheder, eller skal opsætte
en altan, terrasse eller kvist. På en
facadetegning er det vigtigt at
indtegne byggeriets højde.

Konstruktionssnit

En snittegning viser et lodret tværsnit
af en bygning. Formålet er at vise
indvendige højder og niveauer i
bygningen, f.eks. loftshøjder og
niveauer i gulvplanet.

En snittegning er relevant for
byggerier, hvor de bærende
bygningsdele belastes, eksempelvis
ved lejlighedsbyggeri. Snittegningen
viser et tværsnit af hele bygningen –
både over og under jorden.

Tegningen skal vise, hvordan det, du
bygger, belaster eller ændrer de
bærende bygningsdele. En
snittegning skal f.eks. også vise om
vinduerne kan anvendes som
redningsåbninger i tilfælde af brand.

kontakt@bia.dk

+45 70 55 55 33

3D model

Når vi laver din byggetilladelse starter vi
altid med at 3D modellere dit projekt. 3D
modelleringen kan give dig et indblik i
geomatrien af dit kommende byggeprojekt.

3D modeller danner grundlaget for det
arkitektoniske udtryk, som kan være yderst
behjælpelig når man skal til at træ
ffe nogle
beslutninger som er omkostelige.

Detaljeringsgraden omfatter kun de
fremtidige forhold, da de eksisterende
forhold er irrelavante, medmindre du sidder
med en renoveringssag som omfatter det
eksisterende udtryk.

Hos B I A A/S er vi uddannet i de nyeste
software og sætter stor pris på BIMteknologien, under alle vores projekter.

Korrekt udfyldelse af byggetilladelse over BYGOGMILJØ

B I A A/S udfylder og indsender din byggetilladelse,
som en del af hele pakken. De eneste vi kræver fra
dig, er en fuldmagt.

Udfyldelse af byggetilladelsen kræver byggeteknisk
forståelse. Dit fremtidige projekt skal stemme
overens med lokalplan, kommuneplan, tinglysning
og bygningsreglementets bestemmelser. Dette
kræver en byggeteknisk forståelse for at udfylde
byggetilladelsen, hvis man ikke ønsker en længere
sagsbehandlingstid efterfuglt af en masse
mangelbreve.

B I A A/S er eksperter i byggejura og ved hvilke
tekniske bestemmelser, konstruktionsklasser og
brandklasser projektet er omfattet af. Vi sparer dig for hovedpine og besvær, og står for alt korrespondance mellem dig og din kommune.

Det har aldrig været nemmere, hurtigere og billigere at søge byggetilladelse med os som din rådgiver.

Byggetilladelse proces

Hvis overnævnte har fanget din interesse og du ønsker at høre mere, så kontakt os og få en uforpligtende samtale.

kontakt@bia.dk

+45 70 55 55 33