BYGGETILLADELSE:
FÅ OPFYLDT DIN
BYGGEDRØM OG
SPAR TID OG PENGE

Byggetilladelser kan være en jungle at navigere rundt i som privat bygherre. Der er ofte lang myndighedsbehandling, processen er besværlig og det kan ske at der opstår problemer, du ikke har taget højde for.

Står du derfor i denne situation som husejer, kan du få hjælp med din ansøgning hos BIA.

BIA. Vi får nemlig kun indsigelser på ca. 5% af alle vores ansøgninger hos myndighederne.

Dette betyder, at når du får en til byggetilladelse ansøgning igennem os, opnår du derfor en meget kortere behandlingstid.

Hos BIA Tilbyder Vi At Ansøge om din Byggetilladelse

Få et tilbud der omfatter udførsel af følgende:


  • Granskning af lokalplan, kommuneplan og servitutter.
  • Hovedtegninger 
  • Situationsplan
  • Plantegning
  • Korrekt udfyldelse af byggetilladelse over BYGOGMILJØ
  • Konstruktionssnit
  • 3D model af dit projekt
  • Facade tegninger

Brug prisberegneren til at beregne dit tilbud på en byggetilladelse. En af vores dygtige sagsbehandlere vil derefter kontakte dig med et uforpligtende tilbud.

På de efterfølgende sider giver dig et indblik i udførslen af de enkelte delopgaver.

VIDSTE DU AT

I Københavns kommune kommer der indsigelse/mangler på 70% af ansøgningerne og at en sagsbehandling koster 750 kr. pr. fortløbende time.

Hos BIA får vi kun indsigelse/mangler på 5% af vores ansøgninger, det betyder en kortere sagsbehandling hos myndighederne.

VORES PROCES TIL DIN BYGGETILLADELSE

01/08

01/08

Granskning af Lokalplan, Kommuneplan og Servitutter

Vi starter med at granske og undersøge dine muligheder for dit fremtidige byggeri. Det kræver at vi nøje studerer din Lokalplan, kommuneplan og servitutter.
En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. En lokalplan kan både omfatte en bydel eller et enkelt hus. Lokalplanen kan fx bestemme:
Hvad området og bygninger skal bruges til. Hvor og hvordan, der skal bygges nyt. Hvor stort du må bygge. Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Hvordan de enkelt huse skal se ud fx tagtyper, vinduer, farver mv.
Lokalplaner indgår i et samlet system af planer, som omfatter landsplaner, regionsplaner, kommuneplaner og lokalplaner.

02/08

02/08

Hovedtegninger

For at få accept af din byggetilladelse kræver det at få udarbejdet målfaste hoved-tegninger.

Med over 14 års erfaring i virksomheden, og ved hjælp af den nyeste software, leverer vi ydelsen hurtigere og mere simpelt end andre i branchen.

03/08

03/08

Situationsplan

En situationsplan viser hele matriklen. Her angiver vi hvor byggeriet ligger på grunden, byggeriets afstand til skel, samt andre bygninger på grunden og afstanden til disse. En situationsplan kan både vise en matrikel (grund) med et enfamilieshus, et rækkehus og en etageejendom på. Situationsplanen viser f.eks. placering af drivhuse, skure, carporte, cykelparkering, affaldscontainere samt eventuelle brand- redningsarealer.

Hvad området og bygninger skal bruges til. Hvor og hvordan, der skal bygges nyt. Hvor stort du må bygge. Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Hvordan de enkelt huse skal se ud fx tagtyper, vinduer, farver mv. Lokalplaner indgår i et samlet system af planer, som omfatter landsplaner, regionsplaner, kommuneplaner og lokalplaner.

04/08

04/08

Plantegning

Plantegningen viser rumfordelingen i hele byggeriet. Tegningerne skal altså laves for hver etage der bliver berørt af byggeprojektet. Plantegningen skal give indsigt i indretningen af ejendommen. Tegningen skal bl.a. indeholde rumbetegnelser på alle rum, fx køkken, wc-baderum og værelse, samt oplysninger om areal.

Plantegningen skal også vise vægge, døre, vinduer og den faste indretning i køkken og wc-baderum.

05/08

05/08

Facade Tegninger

En facadetegning viser hvordan bygningen ser ud udefra. Der skal lave tegninger af byggeriet fra alle sider.

En facadetegning er relevant, når du bygger hus, opfører en større bygning med flere lejligheder, eller skal opsætte en altan, terrasse eller kvist. På en facadetegning er det vigtigt at indtegne byggeriets højde.

06/08

06/08

Konstruktionssnit

En snittegning viser et lodret tværsnit af en bygning. Formålet er at vise indvendige højder og niveauer i bygningen, samt vise hvordan bygningen er skruet sammen. En snit-tegning bliver udarbejdet med et konstruktionsnotat, som beskriver materialerne på hoved konstruktionerne.

Snit-tegningen beskriver bygningens geometri, over-og under jorden, som ikke kun illustrere bygbarheden- men også hvordan de lodrette laster føres igennem de bærende konstruktioner og ned til fundamentet.

Snit-tegningen hjælper jer ikke kun med at få jeres byggetilladelse igennem kommunen, den bruges nemlig også af jeres fremtidige entreprenører- når de skal prisberegne, give et tidsestimat og bygge jeres fremtidige hus eller tilbygning.

07/08

07/08

3D Model

Når vi laver din byggetilladelse starter vi altid med at 3D modellere dit projekt. 3D modelleringen kan give dig et indblik i geomatrien af dit kommende byggeprojekt. 3D modeller danner grundlaget for det arkitektoniske udtryk, som kan være yderst behjælpelig når man skal til at træffe nogle beslutninger som er omkostelige.

Detaljeringsgraden omfatter kun de fremtidige forhold, da de eksisterende forhold er irrelevante, medmindre du sidder med en renoveringssag som omfatter det eksisterende udtryk.

Hos BIA er vi uddannet i de nyeste software og sætter stor pris på BIM-teknologien, under alle vores projekter.

08/08

08/08

Korrekt Udfyldelse Af Byggetilladelse Over Bygogmiljø

BIA udfylder og indsender din byggetilladelse, som en del af hele pakken. De eneste vi kræver fra dig, er en fuldmagt. Udfyldelse af byggetilladelsen kræver byggeteknisk forståelse. Dit fremtidige projekt skal stemme overens med lokalplan, kommuneplan, tinglysning og bygningsreglementets bestemmelser. Dette kræver en byggeteknisk forståelse for at udfylde byggetilladelsen, hvis man ikke ønsker en længere sagsbehandlingstid efterfulgt af en masse mangelbreve.

BIA  er eksperter i byggejura og ved hvilke tekniske bestemmelser, konstruktionsklasser og brandklasser projektet er omfattet af. Vi sparer dig for hovedpine og besvær, og står for alt korrespondance mellem dig og din kommune.

Det har aldrig været nemmere, hurtigere og billigere at søge byggetilladelse med os som din rådgiver.

Alt du skal vide om byggetilladelser

Byggetilladelse - Navigering i den danske byggetilladelsesproces

Det er essentielt at have en byggetilladelse, inden du påbegynder dit byggeprojekt. Dette er en retlig tilladelse, der sikrer overensstemmelse med de gældende regler og lokale planer. Men hvordan navigerer man i denne proces, og hvad er fordelene ved at hyre et firma til at hjælpe?

Forståelse af bygningsreglementet i Danmark

I Danmark er det afgørende at sikre sig, at alle byggeprojekter, store som små, overholder bygningsreglementet. Byggetilladelser kræver teknisk dokumentation, statiske beregninger og kan ofte involvere spørgsmål omkring tinglyste servitutter. For den enkelte kommune kan disse krav variere.

Eksempler på vellykkede byggeansøgninger

I løbet af vores 14 års erfaring har vi hjulpet mange kunder med at opnå deres byggetilladelse. Uanset om det drejer sig om udvendig facadebeklædning, overdækkede terrasser, eller ændringer i bygningens mål, har vi eksempler på vellykkede ansøgninger, der demonstrerer vores ekspertise og professionalisme.

Effektivisering af byggeansøgnings-processen

At sikre sig en byggetilladelse kan være en langvarig proces, der tager flere måneder. Vi stræber efter at gøre denne proces så let og ubesværet som muligt for vores kunder ved at håndtere alle juridiske og retlige spørgsmål, lave ansøgninger, og sikre overholdelse af alle gældende lokalplaner og bygningsreglementet.

Vores service til private bygherrer

Vores team af erfarne arkitekter og byggekonstruktører står klar til at bistå dig gennem hele processen med din byggeansøgning. Vi håndterer alt fra at ændre anvendelsen af sekundære bygninger til at navigere i reglerne for fritliggende enfamiliehuse.

Tilfredse kunders udtalelser

Vi er stolte af at have tilfredse kunder, der har haft succes med deres byggeprojekter takket være vores assistance. Fra små byggerier til større projekter, har vores kunder rost vores evne til at overholde deadlines, håndtere kommunikationen med kommunen og sikre en problemfri byggeproces.

Ofte stillede spørgsmål om byggetilladelser i Danmark

Hvordan ansøger jeg om en byggetilladelse?

Man får en byggetilladelse ved at ansøge igennem bygogmiljø portalen med fyldestgørende materiale- det vil sige der skal udarbejdes hovedtegninger som består af: Situationsplan, plantegning, facadetegninger og en snit tegning. Herefter skal ansøgningen udfyldes korrekt så sagsbehandlingstiden ikke trækker ud med en masse mangelbreve. En byggetilladelse kan ikke accepteres uden arkitekttegningerne – derfor anbefales der at få professionel assistance.

Hvad er de typiske krav og regler for at få en byggetilladelse?

Arkitekt tegninger som har en høj detaljeringsgrad – denne fase i fagsprog kaldes myndighedsprojekt. Her tegner vi bygherres byggeønsker iht. de vedtægter der gælder for deres matrikel. Udover tegningsmaterialet skal der redegøres for byggejuridiske samt tekniske spørgsmål såsom, brandklasse, risikoklasse, konstruktionsklasser, konskvensklasser mm.

Vi varetager hele processen, hvor vi gransker på de byggejuridiske regler for at realisere bygherres bygge ønsker, hvis bygherres byggeønsker er i strid mod vedtægterne så plejer vi at lave alternativer som lever op til de byggejuridiske rammer. Herefter udfylder vi ansøgningen korrekt og indsender ansøgningen til kommunen. Vi står herefter med alt korrespondance med kommunen indtil accepteret byggetilladelse.

Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse?

Der er ikke en tidsramme for hvor lang tid det tager at få en byggetilladelse accepteres. Kommunerne arbejder ikke homogent- det tager længere tid at få en byggetilladelse accepteret i de store kommuner da der typisk er flere ansøgninger som indsendes. Vi har fået byggetilladelser accepteret indenfor 1 uge og de store kommuner kan trække den ud til 6-8 måneder nogle gange.

Hvad sker der, hvis jeg bygger uden en byggetilladelse?

Kommunen Beder bygherre om at søge lovliggørelse hvor de giver en deadline, hvis de ikke får lavet en ansøgning til deadline, bliver bygherre politianmeldt og der vil komme dagsbøder indtil bygherre nedriver det ulovlige byggeri. Lovliggørelsessager er noget vi laver rigtig meget af, så bygherre skal ikke panikke – der skal indsendes samme materiale som en helt almindelig byggetilladelse.

Kontakt os i dag!

Udfyld venligst formularen og vi vil kontakte dig hurtigst muligt!