Ibrugtagningstilladelse til private og erhverv

Når din byggeproces er ved sin afslutning, kræver det omhyggelig dokumentation for at sikre, at alt er i overensstemmelse med lovgivningen. Med vores hjælp sikrer vi en gnidningsløs afslutning på din byggesag med en ibrugtagningstilladelse.

Vi guider dig gennem processen og sikrer, at den nødvendige dokumentation indsamles korrekt og rettidigt. Vores ekspertise gør, at du trygt kan overlade alt det administrative til os, så din byggesag afsluttes med lethed.

Ved at arbejde tæt sammen med os sikrer du, at alle krav i bygningsreglementet er opfyldt. Vi hjælper med at indsamle og færdiggøre dokumentationen, så du kan modtage din ibrugtagningstilladelse hurtigt og effektivt.

Lad os tage os af den krævende dokumentation, så du kan fokusere på at nyde dit færdige byggeri.

Kontakt os i dag for at sikre en problemfri afslutning på din byggeproces.

Dokumentation for færdigmelding er følgende:

Dokumentation for kapitel 2. Adgangsforhold:

Adgangsforhold (§ 48 – § 62).

Det er afgørende at sikre korrekte adgangsforhold til og omkring din bygning. Dokumentationen for adgangsforholdene omfatter typisk detaljerede tegninger, der præcist viser adgangsveje til og omkring bygningen samt fælles adgangsveje i bygningen selv.

Tegningerne giver en nøjagtig visualisering af niveauforskelle, gangbredde, dørbredder, trappernes specifikationer inklusive værn, håndlister, fri højde og stigninger. Dette sikrer, at adgangen er i overensstemmelse med gældende regler og skaber et sikkert og tilgængeligt miljø omkring din bygning.

Dokumentation for kapitel 3. Affaldssystemer:

Affaldssystemer (§ 63 – § 68)

Det er vigtigt at sikre en optimal løsning til affaldshåndtering. Dokumentationen for affaldssystemer omfatter typisk en detaljeret beskrivelse samt tegninger, der fremviser den valgte affaldshåndteringsløsning.

Denne dokumentation sikrer overholdelse af sundhedsstandarder, reducerer støj og lugtgener, fremmer kildesortering og optimerer energiforbruget. Ved at demonstrere, at alle disse krav er opfyldt, sikrer vi effektive og miljøvenlige affaldssystemer i din matrikel.

Dokumentation for kapitel 4. Afløb:

Afløb (§ 69 – § 81)

Kloak-arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester. Vi vedlægger kloaktegninger sammen med firmaets CVR-nummer og virksomhedsnavn for at sikre fuld gennemsigtighed og overholdelse af alle nødvendige regler og standarder.

Dokumentation for kapitel 7. Byggepladsen og udførelsen af byggearbejder:

Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 – § 165)

Byggejuridisk redegørelse for byggepladsen og udførelsen af byggearbejder udarbejdes iht. gældende forskrifter.

Dokumentation for kapitel 9. Byggepladsen og udførelsen af byggearbejder:

Bygningens indretning (§ 196 – § 241)

Dokumentationen for bygningens indretning omfatter typisk plan- og snittegninger samt en detaljeret beskrivelse. Vi sikrer, at denne dokumentation indeholder alle nødvendige informationer, herunder rumbetegnelser, rumhøjder og faciliteter for personer med handicap.

Dokumentation for kapitel 11. Energiforbrug og klimapåvirkning

Energiforbrug (§ 250 – § 298)

Dokumentationen for energi involverer udarbejdelse af flere vigtige rapporter. Dette inkluderer en energiramme, der giver et overblik over bygningens samlede energiforbrug. Hvis der er tale om et sommerhus, udarbejdes en varmetabsramme, der identificerer og kvantificerer varmetabet i bygningens konstruktioner. Desuden udføres u-værdi beregninger, der evaluerer varmeisoleringsegenskaberne i hovedkonstruktionerne.

Dokumentation for kapitel 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger

Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 – § 328)

Indhentelse af drift og vedligeholdelsesmanualer

Dokumentation for kapitel 13. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger

Forureninger (§ 329 – § 333)

Dokumentation for forureninger er typisk en detalje-tegning, der viser hvordan radonsikringen er implementeret i bygningen. Derudover, hvis der er anvendt byggematerialer, der potentielt kan være sundhedsskadelige, vedlægges der dokumentation for håndteringen og indbygningen af disse materialer.

Dokumentation for kapitel 14. Fugt og vådrum

Fugt og vådrum (§ 334 – § 339)

Dokumentation for korrekt fugtsikring i vådrumszoner udarbejdes med byggetekniske termer samt fugt og kondens analyser af hovedkonstruktionerne.

Dokumentation for kapitel 17. Lydforhold

Lydforhold (§ 368 – § 376)

Vi sikrer korrekt dokumentation af lydforhold gennem en omfattende byggeteknisk redegørelse. Denne redegørelse dækker relevante områder i projektet, herunder trinlyd, håndtering af trafikstøj, tekniske installationer samt rumakustik.

 Dokumentation for kapitel 18. Lys og udsyn

Lys og udsyn (§ 377 – § 384).

Dokumentation for lys og udsyn er typisk beskrivelser, beregninger og tegninger, der viser, at krav til dagslys, udsyn og belysning er overholdt.

Dokumentation for kapitel 21. Vand:

Afløb (§ 403 – § 419)

Vandinstallationerne skal udføres af en autoriseret VVS´er. Vi vedlægger dokumentation for udført arbejde.

Dokumentation for kapitel 22. Ventilation:

Ventilation (§ 420 – § 452).

Dokumentation for naturlig ventilation i enfamiliehuse, sommerhuse og lign. er typisk en beskrivelse af ventilationsprincippet. Som dokumentation for naturlig ventilation udarbejder vi også en ventilationstegning af alle plan.

Dokumentation for konstruktioner:

Konstruktioner (§ 340 – § 357) og Bærende konstruktioner (§ 494 – § 505)

Read more (link to engineer site)

Dokumentation for brand:

Brand (§ 82 – § 158) og Dokumentation af brandforhold (§ 506 – § 522).

Udarbejdelse af brandplaner og en brandstrategi rapport.


Ovenstående tekniske kapitler, kan variere fra projekt til projekt. Men en ting er sikkert: Vi sørger altid for at udarbejde al relevant dokumentation, der kræves til dit specifikke projekt. Vi står også for at håndtere Byg og Miljø-portalen og tager os af alt det administrative arbejde og al korrespondance med kommunen, indtil din ibrugtagningstilladelse er accepteret. Vi gør alt dette for at sikre, at din byggeproces forløber så gnidningsløst som muligt

Kontakt os i dag!

Udfyld venligst formularen og vi vil kontakte dig hurtigst muligt!